Jul 23, 2019   1:54 p.m. Oľga
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Príprava máp povodňového ohrozenia spôsobeného vystúpením podzemnej vody nad povrch terénu z pohľadu európskych odborníkov
Title of topic in English: Preparation of Flood Maps of Groundwater flooding from the perspective of European experts
State of topic: approved (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Hydraulic Engineering - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Dana Baroková, PhD.
Summary: Mapa povodňového ohrozenia v oblasti, v ktorej je potenciálna možnosť zaplavenia územia vystúpením hladiny podzemnej vody nad povrch terénu sa v SR vyhotovuje len pre povodeň s malou pravdepodobnosťou výskytu (Zákon č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami). Úlohou bakalára je vypracovanie rešerše na uvedenú tému z pohľadu legislatívy štátov EU (najmä DE a HU) a odborníkov UK.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-VSH Hydraulic Engineering and Water Resources Management-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.