19. 7. 2019  12:35 Dušana
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Meranie akustických útlmových vlastností materiálov
Název tématu anglicky: Measurement of acoustic attenuation properties of materials
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Eva Labašová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Eva Labašová, PhD.
Abstrakt: Teoretické základy merania hluku Meracia metóda a návrh meracej zostavy Výber materiálov pre stanovenie ich akustických vlastností Experimentálne merania Vyhodnotenie a analýza nameraných výsledkovOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.