Oct 20, 2019   3:49 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh riadiaceho programu pre elektrickú odporovú pec ESA
Title of topic in English: Design of a control program for ESA electric resistance furnace
State of topic: approved (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Summary: 1. Spracujte stručný prehľad možností a spôsobov teplotnej regulácie elektrických pecí. 2. Charakterizujte technické parametre elektrickej odporovej pece ESA a priemyselného regulátora HT40AL. 3. Spracujte požiadavky na riadenie elektrickej odporovej pece. 4. Vypracujte riadiaci program včítane grafického užívateľského rozhrania. 5. Implementujte a otestujte vytvorený riadiaci program.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIA Applied Informatics and Automation in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.