26. 6. 2019  4:46 Adriána
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza napäťovo-deformačných stavov na rozhraní povlak-substrát s využitím numerickej simulácie
Název tématu anglicky: Analysis of stress-strain states on film-substrate interface using numerical simulation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Grgač, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav materiálov (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Abstrakt: xOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-MI materiálové inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.