19. 9. 2019  19:36 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium elektrochemického správania a stanovenie antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiáloch
Názov témy anglicky: Electrochemical behaviour study and determination of desloratadine antihistamine on various electrode materials
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa bude zaoberať štúdiom elektrochemického správania antihistaminika desloratadin na rôznych elektródových materiáloch ako napr. sklovitý uhlík, bórom dopovaný diamant a grafit. Úsilie študenta bude zamerané aj na vývoj a validáciu novej elektroanalytickej metódy na stanovenie tohto liečiva vo farmaceutických a biologických vzorkách.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANACH analytická chémia-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.