Jul 22, 2019   12:18 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Návrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové siete
Title of topic in English: Design of a secured acquisition point for wireless IoT networks
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Summary: Cieľom projektu je navrhnúť a realizovať zberný bod pre bezdrôtové siete IoT. Zberný bod by mal byť schopný prijímať a preposielať dáta zo siete LoRaWAN do aplikačného servera, ako i umožňovať základnú prácu s prijatými dátami priamo na zbernom bode. Architektúra zberného bodu by mala byť navrhnutá s ohľadom na dátovú bezpečnosť s využitím dostupných hardvérových kryptografických riešení. K naplnenie týchto cieľov projektu je potrebné vyriešiť nasledovné úlohy: 1. Naštudovať problematiku bezdrôtovej komunikácie v sieťach IoT 2. Navrhnúť koncept zberného bodu po softvérovej stránke pre definovanú hardvérovú platformu 3. Implementovať navrhnutý koncept 4. Demonštrovať funkčnosť realizovaného riešenia Odporúčaná študijná literatúra: [1] Gianfranco Cerullo et al., IoT and Sensor Networks Security, In Intelligent Data-Centric Systems, Security and Resilience in Intelligent Data-Centric Systems and Communication Networks, Academic Press, 2018 [2] LoRaWAN for developer, online: https://lora-alliance.org/lorawan-for-developersLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEN IT in Power Engineering-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEL IT in Electronics-- not entered --
B-API Applied InformaticsB-API-ITVR IT in Control and Decision Making-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.