20. 9. 2019  13:41 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh zabezpečeného zberného bodu pre IoT bezdrôtové siete
Názov témy anglicky: Design of a secured acquisition point for wireless IoT networks
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je navrhnúť a realizovať zberný bod pre bezdrôtové siete IoT. Zberný bod by mal byť schopný prijímať a preposielať dáta zo siete LoRaWAN do aplikačného servera, ako i umožňovať základnú prácu s prijatými dátami priamo na zbernom bode. Architektúra zberného bodu by mala byť navrhnutá s ohľadom na dátovú bezpečnosť s využitím dostupných hardvérových kryptografických riešení. K naplnenie týchto cieľov projektu je potrebné vyriešiť nasledovné úlohy: 1. Naštudovať problematiku bezdrôtovej komunikácie v sieťach IoT 2. Navrhnúť koncept zberného bodu po softvérovej stránke pre definovanú hardvérovú platformu 3. Implementovať navrhnutý koncept 4. Demonštrovať funkčnosť realizovaného riešenia Odporúčaná študijná literatúra: [1] Gianfranco Cerullo et al., IoT and Sensor Networks Security, In Intelligent Data-Centric Systems, Security and Resilience in Intelligent Data-Centric Systems and Communication Networks, Academic Press, 2018 [2] LoRaWAN for developer, online: https://lora-alliance.org/lorawan-for-developersObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.