Oct 18, 2019   1:10 p.m. Lukáš
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Implementácia riadenia inteligentného modulu merania spotreby
Title of topic in English: Implementation of a intelligent energy metering module control
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Electronics and Phototonics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Summary: Cieľom projektu je realizovať obslužnú aplikáciu mikrokontroléra pre riadenie činnosti inteligentného modulu merania spotreby elektrickej energie. Úlohou mikrokontroléra je obsluhovať meracie rozhranie, komunikačný subsystém a kryptografický akcelerátor, pričom najväčší dôraz je kladený na celkovú energetickú efektivitu navrhnutého riešenia. K naplnenie týchto cieľov projektu je potrebné vyriešiť nasledovné úlohy: 1. Naštudovať predložené hardvérové riešenie a oboznámiť sa s jeho špecifickými požiadavkami 2. Navrhnúť obslužnú aplikáciu pre dané funkčné požiadavky 3. Implementovať navrhnutú aplikáciu 4. Demonštrovať funkčnosť a energetickú efektívnosť realizovaného riešenia Odporúčaná študijná literatúra: [1] Sachin Gupta and Madhan Kumar, Optimizing for low power in embedded MCU designs, online: https://www.embedded.com/design/power-optimization/4395689/Optimizing-for-low-power-in-embedded-MCU-designs [2] Horst Diewald, Energy consumption in modern microcontroller systems, online: http://www.embedded-computing.com/embedded-computing-design/energy-consumption-in-modern-microcontroller-systemsLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems
B-API Applied InformaticsB-API-ITVR IT in Control and Decision Making
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEN IT in Power Engineering
B-API Applied InformaticsB-API-ITVEL IT in Electronics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.