22. 9. 2019  16:00 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Implementácia riadenia inteligentného modulu merania spotreby
Názov témy anglicky: Implementation of a intelligent energy metering module control
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Abstrakt: Cieľom projektu je realizovať obslužnú aplikáciu mikrokontroléra pre riadenie činnosti inteligentného modulu merania spotreby elektrickej energie. Úlohou mikrokontroléra je obsluhovať meracie rozhranie, komunikačný subsystém a kryptografický akcelerátor, pričom najväčší dôraz je kladený na celkovú energetickú efektivitu navrhnutého riešenia. K naplnenie týchto cieľov projektu je potrebné vyriešiť nasledovné úlohy: 1. Naštudovať predložené hardvérové riešenie a oboznámiť sa s jeho špecifickými požiadavkami 2. Navrhnúť obslužnú aplikáciu pre dané funkčné požiadavky 3. Implementovať navrhnutú aplikáciu 4. Demonštrovať funkčnosť a energetickú efektívnosť realizovaného riešenia Odporúčaná študijná literatúra: [1] Sachin Gupta and Madhan Kumar, Optimizing for low power in embedded MCU designs, online: https://www.embedded.com/design/power-optimization/4395689/Optimizing-for-low-power-in-embedded-MCU-designs [2] Horst Diewald, Energy consumption in modern microcontroller systems, online: http://www.embedded-computing.com/embedded-computing-design/energy-consumption-in-modern-microcontroller-systemsObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEN IT v energetike-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-BIS Bezpečnosť informačných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVEL IT v elektronike-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.