Jun 16, 2019   4:35 a.m. Blanka
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Metská viacúčelová hala v Trnave
Title of topic in English: Multifunctional City hall in Trnava
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Martin Magura, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Steel and Timber Structures - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Martin Magura, PhD.
Summary: Vypracovanie troch variant nosnej konštrukcie mestskej viacúčelovej haly. Pri návrhu je treba vychádzať z existujúceho projektu a je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky charakteristické pre tieto stavby. Podrobnejšie bude riešený vybraný variant. Každý variant bude obsahovať: - technická správa - predbežný statický výpočet - dispozičné výkresy nosnej konštrukcie Vybraný variant bude doplnený podrobným statickým výpočtom a výkresmi typických detailov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of Buildings-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.