23. 8. 2019  17:52 Filip
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia
Názov témy anglicky: Assessment of the Effects of Intake Structure Geometry of Low-Head SHPP on the Flow Velocity Distribution
Stav témy: schválené (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Rumann, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra hydrotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Rumann, PhD.
Abstrakt: V rámci práce budú pomocou 2D matematického modelu posudzované vplyvy zmien geometrie vtokového objektu nízkotlakej prihaťovej MVE na rovnomernosť rozdelenia rýchlostí prúdenia vo vtoku do MVE.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.