24. 6. 2019  13:48 Ján
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov
Názov témy anglicky: Modelling the Flow in the the Hričov Reservoir
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Rumann, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra hydrotechniky - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ján Rumann, PhD.
Abstrakt: V rámci práce bude zostavený 2D matematický model prúdenia v nádrži VD Hričov a následne budú propočítané rôzne prevádzkové stavy pri rôznej manipulácii na hati s cieľom posúdiť rovnomernosť rozloženia prietoku na jednotlivé haťové polia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.