23. 7. 2019  13:52 Oľga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a implementácia Android aplikácie pre monitoring priemyselného procesu
Názov témy anglicky: Desing and implementation Android application for monitoring industry process
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Juraj Ďuďák, PhD.
Abstrakt: Do existujúceho systému zberu environmentálnych dát, ktorý obsahuje rozhranie pre komunikáciu (API) vytvoriť aplikáciu pre mobilné telefóny a tablety na platforme Android. Jedná sa o tvorby natívnej Android aplikácie v jazyku Java/Kotlin. Súčasťou práce je taktiež návrh používateľského rozhrania v súlade s návrhovým vzorom "Material design".Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.