21. 10. 2019  17:08 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Rektifikácia rezných nástrojov
Názov témy anglicky: Rectification of cutting tools
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra obrábania a tvárnenia - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Abstrakt: Téma je zameraná na analýzu existujúcich spôsobov rektifikácie rezných nástrojov. V práci bude prehľad týchto spôsobov. Ďalej sa práca bližšie zameria na technológiu omieľania, kde bude opis strojov a potrebného vybavenia pre omieľanie nástrojov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PPT počítačová podpora výrobných technológií

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.