21. 9. 2019  8:47 Matúš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Projektovanie pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdy
Název tématu anglicky: Design of land consolidation depending on how the land is used
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Robert Geisse, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra geodézie (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Robert Geisse, PhD.
Abstrakt: Úvod do problematiky. Analýza organizácie územia v závislosti od spôsobu užívania pôdy (orná, pôda, vinice, ovocné sady, chmeľnice, t.t.p.). Analýza potrebných podkladov na projektovanie pozemkových úprav na špeciálnych kultúrach. Tvorba projektu pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-GAK geodézia a kartografia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.