17. 10. 2019  5:24 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Projektovanie pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdy
Názov témy anglicky: Design of land consolidation depending on how the land is used
Stav témy: schválené (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Robert Geisse, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra geodézie - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Robert Geisse, PhD.
Abstrakt: Úvod do problematiky. Analýza organizácie územia v závislosti od spôsobu užívania pôdy (orná, pôda, vinice, ovocné sady, chmeľnice, t.t.p.). Analýza potrebných podkladov na projektovanie pozemkových úprav na špeciálnych kultúrach. Tvorba projektu pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-GAK geodézia a kartografia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.