Oct 14, 2019   2:48 a.m. Boris
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využitie minimalizačných metód pri spracovaní meraní v geodézii
Title of topic in English: The use of function minimization techniques for the processing of measurements in geodesy
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Branislav Hábel, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Branislav Hábel, PhD.
Summary: Vyhľadávanie extrémnych hodnôt funkcií, teda ich miním alebo maxím, predstavuje úlohu, s ktorou sa môžeme stretnúť aj v rámci spracovania a analýzy meraní v geodézii. Jedná sa napr. o vyhľadanie minima v rámci riešenia metódy najmenších štvorcov alebo maxima vierohodnostnej funkcie v prípade metódy maximálnej vierohodnosti. V bakalárskej práci budeme študovať viaceré minimalizačné metódy a ich možnosti využitia v úlohách spojených so spracovaním geodetických meraní, resp. odhadom parametrov v lineárnych modeloch.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Omezení dle studia
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

Programme
B-GAK Geodesy and Cartography

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.