Aug 20, 2019   2:42 a.m. Anabela
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza náklonov meraných v budove Stavebnej Fakulty STU v Bratislave
Title of topic in English: Analysis of tilt measurements in the building of Faculty of Civil Engineering of SUT in Bratislava
State of topic: approved (prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Branislav Hábel, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Theoretical Geodesy - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Branislav Hábel, PhD.
Summary: Náklonomer slúži na presné meranie pozdĺžnych a priečnych zmien náklonov monitorovaných stavebných objektov alebo ich častí. Pozorovania zmien náklonov boli realizované aj v suteréne budovy Stavebnej fakulty STU v Bratislave prostredníctvom snímača naklonenia Leica Nivel 220 a relatívneho gravimetra gPhoneX 108. Cieľom bakalárskej práce bude porovnať výstupy z oboch zariadení, modelovať zmeny náklonov metódami spektrálnej a regresnej analýzy a pokúsiť sa vysvetliť príčiny ich vzniku.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-GAK Geodesy and Cartography-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.