19. 10. 2019  14:46 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Trhovisko Sládkovičovo
Názov témy anglicky: Marketplace Sládkovičovo
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra architektúry - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.
Abstrakt: Navrhnite areál trhoviska do konkrétnej urbanistickej situácie v meste Sládkovičovo. Uvažujte o polyfunkčnej náplni navrhovaného priestoru s možnosťou jeho celodenného využitia. Navrhovaný objekt bude súčasťou centrálnej mestskej zóny, je situovaný v blízkosti hlavného námestia. Celkový koncept a architektonický výraz navrhovaného areálu bude mať mestotvorný charakter, inšpirovaný cukrovarníckou históriou mesta.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-PSA pozemné stavby a architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.