12. 11. 2019  18:59 Svätopluk
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium vplyvu magnetizovaného halloyzitu na vlastnosti nanovlákien na báze biodegradovateľných polymérov
Názov témy anglicky: Effect of magnetised halloysite on properties of nanofibres based on biodegradable polymers
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Viera Khunová, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na štúdium vplyvu magneticky modifikovaného halloyzitu na vlastnosti nanovlákien na báze biodegradovateľných polymérov. Pozornosť sa bude venovať vplyvu podmienok modifikácie halloyzitu na štruktúru a vybrané vlastnosti nanovlákien pripravených elektrospinningom.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-PSP prírodné a syntetické polyméryI-PSP-PKG plasty, kaučuk a guma

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.