Jul 17, 2019   10:33 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Energetický audit vybranej budovy
Title of topic in English: Energy audit of a selected building
State of topic: approved (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Services - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Summary: Práca sa zaoberá energetickým auditom vybranej budovy. Cieľom práce je pripraviť podrobný energetický audit pre existujúcu budovu, vrátane potenciálu úspory energie, redukcie znečisťujúcich látok a ekonomického hodnotenia. Výstupom bude súbor odporúčaných energeticky efektívnych opatrení pre budovu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TZB Building Services-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.