26. 8. 2019  2:30 Samuel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Energetický audit vybranej budovy
Název tématu anglicky: Energy audit of a selected building
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD.
Abstrakt: Práca sa zaoberá energetickým auditom vybranej budovy. Cieľom práce je pripraviť podrobný energetický audit pre existujúcu budovu, vrátane potenciálu úspory energie, redukcie znečisťujúcich látok a ekonomického hodnotenia. Výstupom bude súbor odporúčaných energeticky efektívnych opatrení pre budovu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TZB technické zariadenia budov-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.