18. 10. 2019  23:56 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Membránové procesy v úprave vody
Názov témy anglicky: Membrane processes in water treatment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude pozostávať z dvoch častí, teoretickej a praktickej. V teoretickej časti práce bude spracovaná teória membránových procesov, zameraná na ultrafiltráciu. V praktickej časti bude overená táto technológia na vybranom vodnom zdroji.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.