19. 8. 2019  2:30 Lýdia
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Zásobovanie pitnou vodou obce
Název tématu anglicky: Water supply system for village
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Dušička, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Abstrakt: Navrhnite zásobovanie pitnou vodou pre obec. Práca bude pozostávať z textovej a grafickej časti – návrh siete, výpočet profilov potrubí, prehľadná situácia vodovodnej siete a prehľadný pozdĺžny profil s tlakovými pomermi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-VSH vodné stavby a vodné hospodárstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.