Jul 22, 2019   12:40 p.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Trojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia.
Title of topic in English: Pharmacokinetics for thre systems of human body with applications.
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD.
Summary: Názov práce: Trojsystémový model pôsobenia liekov v ľudskom tele a jeho aplikácia. Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk Špecifikácia zadania: Cieľom témy je riešenie modelu pôsobenia liekov v ľudskom tele, ich koncentráciou v krvi, v tkanive a v svalstve a vzájomnými interakciami medzi týmito koncentráciami. Problematika je popísaná systémom troch obyčajných diferenciálnych rovníc a bude skúmaná pri rôznych začiatočných podmienkach. Model bude analyzovaný z rôznych hľadísk a cieľom je navrhnúť jeho implementáciu do praktickej aplikácie. Úlohy: 1. Oboznámte sa s problematikou, teoretické riešenie úlohy. 2. Analýza modelu pre rôzne typy podmienok a jeho vhodná informatická aplikácia. 3. Implementácia a algoritmizácia riešenia úlohy za použitia dostupných matematických softvérov. Literatúra: 1. Bock I, Marko Ľ: Diferenciálne rovnice, Bratislava STU, 1993 2. Lüllmann H. – Mohr K.: Farmakologie a toxikologie, Grada Publishing, 2002 3. Internetové zdroje Dátum zadania: 25. 09. 2018 Dátum odovzdania: 15. 05. 2019Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-BIS Security of Information Technologies-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.