Jul 16, 2019   10:38 p.m. Drahomír
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Administratívna budova
Title of topic in English: Office building
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Hraška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Building Structures - FCE
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Rastislav Menďan, PhD.
Summary: Téma diplomovej práce bude spracovaná ako projekt na realizáciu stavby. Riešená bude architektonicko-konštrukčná časť (výkresová dokumentácia; komplexná tepelnotechnická analýza obalových konštrukcií, detailov a výpočet mernej potreby tepla na vykurovanie). Konštrukčný systém, dispozičné riešenie objektu majú rešpektovať nároky dnešnej doby. V neposlednom rade je potrebné mať na zreteli aj vhodnú materiálovú bázu stavebných konštrukcii, ktorá má odzrkadľovať súčasný trend v oblasti pozemných stavieb so zreteľom na ochranu životného prostredia.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AKP Building Constructions and Design-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.