Jul 18, 2019   2:57 p.m. Kamila
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Komunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredím
Title of topic in English: Communication between 3D engine and simulation environment
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Matišák
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Jakub Matišák
Summary: Cieľom práce je vytvoriť komunikáciu medzi moderným 3D enginom (napr. Unity, Unreal, Godot...) a vybraným simulačným prostredím s otvorenou licenciou, ako je napríklad SciLab alebo GNU Octave. 1. Naštudujte možnosti vytvárania aplikácie na strane servera a spôsob obsluhy ich požiadaviek. 2. Oboznámte sa s vybraným simulačným prostredím a analyzujte dostupné riešenia pre online prístup k tomuto prostrediu. 3. Vytvorte serverovú časť aplikácie a zodpovedajúce rozhranie, ktorá umožní obsluhu požiadaviek. 4. Vytvorte klientskú časť aplikácie v prostredí 3D enginu, na ktorej budete možné demonštrovať využitie komunikácie. 5. Implementujte a overte navrhnuté riešenie. 6. Vypracujte projektovú dokumentáciu. Výsledky práce publikujte na Internete.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-API Applied InformaticsB-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.