23. 9. 2019  15:13 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komunikácia medzi 3D enginom a simulačným prostredím
Názov témy anglicky: Communication between 3D engine and simulation environment
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Jakub Matišák
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jakub Matišák
Abstrakt: Cieľom práce je vytvoriť komunikáciu medzi moderným 3D enginom (napr. Unity, Unreal, Godot...) a vybraným simulačným prostredím s otvorenou licenciou, ako je napríklad SciLab alebo GNU Octave. 1. Naštudujte možnosti vytvárania aplikácie na strane servera a spôsob obsluhy ich požiadaviek. 2. Oboznámte sa s vybraným simulačným prostredím a analyzujte dostupné riešenia pre online prístup k tomuto prostrediu. 3. Vytvorte serverovú časť aplikácie a zodpovedajúce rozhranie, ktorá umožní obsluhu požiadaviek. 4. Vytvorte klientskú časť aplikácie v prostredí 3D enginu, na ktorej budete možné demonštrovať využitie komunikácie. 5. Implementujte a overte navrhnuté riešenie. 6. Vypracujte projektovú dokumentáciu. Výsledky práce publikujte na Internete.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Omezení dle studia
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.