19. 6. 2019  7:48 Alfréd
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Materiály pre 3D tlač domov
Názov témy anglicky: Materials for 3D printing of buildings
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
Abstrakt: Analýza súčasného stavu 3D tlače dokov a stavebných konštrukcií. Definovanie parametrov materiálov pre 3D tlač. Návrh receptúr cementových kompozitov s potrebnými parametrami. Laboratórne overenie vlastností navrhnutých cementových kompozitov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TS technológia stavieb-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.