Jul 19, 2019   4:35 p.m. Dušana
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Obchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukcia
Title of topic in English: Shopping Center - monolithic reinforced conrete structure
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Concrete Structures and Bridges - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
Summary: Statická a dynamický analýza vybraných prvkov nosnej železobetónovej monolitickej konštrukcie obchodného centra. Podrobný výpočet zvislých a horizontálnych (vietor, seizmicita) zaťažení stužujúcich prvkov Výkresy tvaru a výstuže vybraných prvkov. Práca bude zameraná najmä na návrh vodonepriepustnej železobetónovej základovej konštrukcie so zohľadnením priamych aj nepriamych účinkov zaťažení.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-BIK budovy a inžinierske konštrukcie-- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.