25. 8. 2019  21:49 Ľudovít
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Polyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukcia
Názov témy anglicky: Multifunctional building - monolithic reinforced conrete structure
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
Abstrakt: Statická a dynamický analýza vybraných prvkov nosnej monolitickej železobetónovej konštrukcie administratívnej budovy. Podrobný výpočet zvislých a horizontálnych (vietor, seizmicita) zaťažení stužujúcich prvkov Výkresy tvaru a výstuže vybraných prvkov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-NKS nosné konštrukcie stavieb-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.