Jun 18, 2019   5:10 a.m. Vratislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh golfového rezortu v obci Prusy s cieľom zlepšenia cestovného ruchu.
Title of topic in English: Designing a golf resort in Prusy to improve tourism.
State of topic: approved (prof. Ing. Viliam Macura, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Centrum akademického športu
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Summary: Cieľom práce je, okrem hodnotenia širších územných vzťahov a komplexnej analýzy riešeného územia vypracovaných na základne terénneho prieskumu a práce s mapovými podkladmi, najmä tvorba návrhu golfového rezortu a jeho jednotlivých prvkov. Je potrebné venovať sa aj výberom tráv vhodných pre golfové ihriská pre jeho jednotlivé časti a plánu údržby. Komplexný návrh by mal mať podobu, ktorá do obce priláka turistov a zvýši tak cestovný ruch v okolí. Mal by pôsobiť jednotne a usporiadane s rešpektovaním základných krajinno-architektonických princípov tvorby krajiny ako aj ochrany krajiny a historických prvkov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-KKP Landscaping and Landscape Planning-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.