25. 10. 2020  9:58 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Návrh zariadenia pre meranie mechanického napätia
Názov témy anglicky:
Design of a mechanical stress measuring device
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Abstrakt:
1. Analyzujte metódy merania mechanického napätie a vyberte vhodné riešenie. 2. Navrhnite a opíšte architektúru zariadenia pre meranie mechanického napätia. 3. Navrhnite a realizujte zapojenie a konštrukciu zariadenia pre meranie mechanického napätia. 4. Zhodnoťte výsledky vašej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.