Oct 20, 2019   11:05 a.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach
Title of topic in English: Design of a 3-axis motion recognition system
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Gabriel Gašpar, PhD.
Summary: 1. Vytvorte a opíšte architektúru systému pre rozpoznávanie pohybu v 3-osiach. 2. Navrhnite konštrukciu a zapojenie systému s napájaním z lokálnej batérie a komunikačným prepojením s nadradeným počítačom. 3. Navrhnite spôsob učenia a vyhodnocovania pohybov. 4. Vytvorte aplikáciu na učenie rozpoznávania pohybu a prezentáciu riešenia. 5. Zhodnoťte výsledky vašej práce.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.