Jul 17, 2019   11:10 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Grafické pravdepodobnostné modely a strojové učenie
Title of topic in English: Graphical probability models and machine learning
State of topic: approved (prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Mathematics and Constructive Geometry - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Summary: Modelovanie mnohorozmerného systému náhodných premenných je výzvou v širokom spektre aplikovaných vied (bioinformatika, počítačové zobrazovanie, astronómia,...). Vhodným rámcom pre riešenie takejto úlohy sú napr. grafické modely pravdepodobnosti (použité na reprezentáciu združeného rozdelenia pomocu grafových štruktúr), ktoré sa stali jedným z primárnych nástrojov strojového učenia ako vedy umožňujúcej počítačom vykonať úlohu bez nutnosti programovania. V prípade nie normálne rozdelených spojitých n. premenných sa však dáta diskretizujú, aby sa dal použiť enormný pokrok v metódach modelovania diskrétnych dát. Pritom tu sa črtá ako veľmi perspektívna symbióza s teóriou výstavby modelov združeného rozdelenia spojitých n.premenných (pomocou tzv. kopúl). Záverečná práca by mala prehladným spôsobom zmapovať aktuálny stav výskumu v tejto oblasti vrátane ilustračných príkladov a sprístupniť softvérový nástroj pre odhad modelu, analýzu stochastických vzťahov a predpovedanie hodnôt vybraných premenných z náhodného vektora.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-MPM Mathematical and Computational Modeling-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.