May 19, 2019   10:59 p.m. Gertrúda
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: V prostredí WEB SERVER (HISTORIAN SERVER PCS 7) vytvoriť „Prehľadové schémy a grafy“
Title of topic in English: In the WEB SERVER environment (HISTORIAN SERVER PCS 7) create "Schemes and charts"
State of topic: approved (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics - MTF
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Summary: Úvod 1.Popísať štruktúru vybranej technológie prevádzky. 2.Zobrazenia vytvoriť podľa požiadaviek prevádzky BAT. 3.Vytvoriť schémy zobrazenia podľa vlastných návrhov a platných noriem STN. 4.V prostredí WEB SERVER (HISTORIAN SERVER PCS 7) vytvoriť prehľadové schémy a grafy pre prípravu, riadenie a hodnotenie prevádzky. 5.ZáverLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-AIPP Process Automation and Informatization in Industry-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.