16. 6. 2019  3:09 Blanka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Analýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciou
Název tématu anglicky: Analysis of Building Materials with Different Modifications
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Abstrakt: Práce budú zamerané na analýzu spojív modifikovaných rôznymi prímesami prípadne prísadami, uložených v rôznych prostrediach. Sledovať sa bude vplyv týchto modifikácií na priebeh hydratácie cementových kompozitov a na ich fyzikálno-mechanické vlastnosti. Priebeh hydratácie sa bude vyhodnocovať aj pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy a termickej analýzy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TS technológia stavieb-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.