May 22, 2019   3:39 p.m. Júlia, Juliana
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Analýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciou
Title of topic in English: Analysis of Building Materials with Different Modifications
State of topic: approved (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Material Engineering - FCE
Max. no. of students: 5
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Summary: Práce budú zamerané na analýzu spojív modifikovaných rôznymi prímesami prípadne prísadami, uložených v rôznych prostrediach. Sledovať sa bude vplyv týchto modifikácií na priebeh hydratácie cementových kompozitov a na ich fyzikálno-mechanické vlastnosti. Priebeh hydratácie sa bude vyhodnocovať aj pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy a termickej analýzy.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-TS Building Technology-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.