19. 10. 2019  11:47 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciou
Názov témy anglicky: Analysis of Building Materials with Different Modifications
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 5
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Štefunková, PhD.
Abstrakt: Práce budú zamerané na analýzu spojív modifikovaných rôznymi prímesami prípadne prísadami, uložených v rôznych prostrediach. Sledovať sa bude vplyv týchto modifikácií na priebeh hydratácie cementových kompozitov a na ich fyzikálno-mechanické vlastnosti. Priebeh hydratácie sa bude vyhodnocovať aj pomocou röntgenovej difrakčnej analýzy a termickej analýzy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TS technológia stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.