18. 4. 2019  23:00 Valér
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie sledovania pohybu očí v zdravotníctve
Názov témy anglicky: Usage of eye tracking for health care
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Radoslav Vargic, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je so zvoleným zariadením pre sledovanie pohybu očí realizovať metódu vyhodnocovania pohybu očí pre indikáciu zvoleného ochorenia. Úlohy: 1. Zanalyzujte súčasný stav využívania sledovania pohybu očí pre indikáciu zvoleného ochorenia. 2. Realizujte zvolenú metódu 3. Získané výsledky vyhodnotte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-MIKT multimediálne informačné a komunikačné technológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.