24. 10. 2019  7:51 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh meracieho systému pre meranie vibračno-tlmiacich vlastností materiálov
Názov témy anglicky: Design of the measuring system for measuring vibration-damping properties of materials
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Eva Riečičiarová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Riečičiarová, PhD.
Abstrakt: 1. Spracovanie prehľadu pre určenie vlastností tlmiacich materiálov. 2. Metodika merania tlmiacich vlastností materiálov v súvislosti s ASTM E 756 - 04. 3. Konštrukčný návrh zariadenia. 4. Návrh meracieho systému.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.