Jul 22, 2019   11:46 a.m. Magdaléna
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Simatic IOT 2040: Internet vecí v priemysle
Title of topic in English: Simatic IOT 2040: Internet of things for Industry
State of topic: approved (doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Robotics and Cybernetics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Leo Mrafko, PhD.
Summary: Aktuálne horúcou témou v oblasti riadiacich systémov je tzv. 4-tá priemyselná revolúcia. Jej cieľom je sprístupnenie údajov o výrobnom procese k širšiemu využitiu prostredníctvom moderných komunikačných technológií založených najmä na cloud computingu. Cieľom práce je naštudovať a prakticky vyskúšať funkčné možnosti inteligentnej brány Simatic IOT 2040 v uvedenej oblasti. Úlohy: 1. Naštudovať možnosti, vlastnosti a programovanie inteligentnej brány Simatic IOT 2040 2. Overiť získané vedomosti pri realizácii praktickej ukážky použitia brány s modelovým procesom a pri komunikácii s PLC 3. Postup prác priebežne dokumentovať s ohľadom na možné použitie pri ďalšej výučbeLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-RK Robotics and Cybernetics-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.