20. 7. 2019  9:51 Iľja
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Sorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónu
Název tématu anglicky: Sorption and thermal proprerties of selected types of autoclaved aerated concrete
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantující pracoviště: Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Abstrakt: V diplomovej práci sa bude porovnávať vplyv pórovej štruktúry na sorpčné a teplo-technické vlastnosti pórobetónu troch rôznych objemových hmotností pri relatívnej vlhkosti 20,50,80 a 98 % na dvoch rôznych zariadeniach.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-TS technológia stavieb-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.