21. 7. 2019  2:02 Daniel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónu
Názov témy anglicky: Sorption and thermal proprerties of selected types of autoclaved aerated concrete
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra materiálového inžinierstva - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Alena Struhárová, PhD.
Abstrakt: V diplomovej práci sa bude porovnávať vplyv pórovej štruktúry na sorpčné a teplo-technické vlastnosti pórobetónu troch rôznych objemových hmotností pri relatívnej vlhkosti 20,50,80 a 98 % na dvoch rôznych zariadeniach.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TS technológia stavieb-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.