27. 5. 2019  5:56 Iveta
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh a analýza aktuátora s využitím smart materiálov
Název tématu anglicky: Design and analysis of the actuator using smart materials
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Abstrakt: 1. Opíšte základné aspekty a oblasti použitia aktuátorov založených na smart materiáloch. 2. Formulujte požadované vlastnosti aktuátora pre zvolenú mechatronickú sústavu. 3. Navrhnite a charakterizujte možné koncepcie aktuátora pre danú mechatronickú sústavu. 4. Otestujte a analyzujte charakteristické vlastnosti vybraného návrhu aktuátora.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.