15. 10. 2019  15:23 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a analýza aktuátora s využitím smart materiálov
Názov témy anglicky: Design and analysis of the actuator using smart materials
Stav témy: schválené (doc. Ing. Milan Naď, CSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ladislav Rolník, PhD.
Abstrakt: 1. Opíšte základné aspekty a oblasti použitia aktuátorov založených na smart materiáloch. 2. Formulujte požadované vlastnosti aktuátora pre zvolenú mechatronickú sústavu. 3. Navrhnite a charakterizujte možné koncepcie aktuátora pre danú mechatronickú sústavu. 4. Otestujte a analyzujte charakteristické vlastnosti vybraného návrhu aktuátora.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MTTZ mechatronika v technologických zariadeniach

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.