Jun 27, 2019   8:46 a.m. Ladislav
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh robotického pracoviska pre proces žehlenia autosedadiel
Title of topic in English: Design of a robotic workplace for car seat ironing process
State of topic: approved (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Summary: Diplomová práca bude realizovaná pre spoločnosť Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Trnava. V súčasnosti sa žehliaci proces vykonáva ručne na montážnej linke autosedadiel. Poťah, navlieknutý na sedadlá je pokrčený a treba ho žehličkou vyrovnať. Návrh pozostáva zo zmeny postu, kde by mal túto činnosť vykonávať priemyselný robot. Ide o návrh priemyselného robota v pracovnom priestore montážnej linky spolu s nástrojom, ktorý pozostáva z držiaka a samotnej žehličky. Súčasťou návrhu je aj tvorba trajektórií samotného priemyselného robota. Celý priebeh bude simulovaný vo vybranom simulačnom softvéri.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-VZS Production Devices and Systems-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.