Jun 19, 2019   9:53 a.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh automatizovanej skúšobnej stanice pre brúsiace vretená v súlade s koncepciou Industry 4.0
Title of topic in English: Design of an automated test station for grinding lines within the concept of Industry 4.0
State of topic: approved (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Roman Ružarovský, PhD.
Summary: Ide o návrh, kde bude riešené automatické testovanie v rámci prediktívnej údržby, meranie vibrácií na vretenách v stanici, do ktorej vloží vreteno obsluha a zapne meranie. Ide o návrh stanice, ktorá bude vykonávať automatický prenos dát z meracieho zariadenia do softvéru, kde doteraz diagnostici musia manuálne pripájať a prenášať dáta, popritom spárovať tieto výstupy s konkrétnym brúsiacim vretenom. Komunikácia bude automatická a prenos dát bezdrôtový, napr. RFID. Samotnáý návrh by mal obsahovať aj zariadenie na vyhodnocovanie meraní a prípadný alarm, ktorý by upozorní na nevyhovujúce namerané hodnoty. Diplomová práca bude realizovaná pre spoločnosť Schaeffler Skalica, spol. s r.o.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-VZS Production Devices and Systems-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.