Oct 15, 2019   11:05 p.m. Terézia
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Použitie špecifických sorbentov na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd
Title of topic in English: Application of specific sorbents for removal of pharmaceuticals from wastewater
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: Súčasné technológie čistenia odpadových vôd nedostatočne odstraňujú niektoré mikropolutanty ako napr. liečivá. Preto sa uvažuje o využívaní dočisťovacích procesoch na konci linky ČOV. Do úvahy prichádzajú hlavne oxidačné a sorpčné procesy. Práca sa bude zaoberať využitím rôznych druhov sorbentov (aktívne uhlie, zeolity, biochar, pôda a pod.) na dočisťovanie odpadových vôd s obsahom vybraných liečiv.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.