Oct 16, 2019   12:25 p.m. Vladimíra
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti získavania fosforu z čistiarenských kalov
Title of topic in English: Possibilities of phosphorus removal from treatment sludge
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Summary: Fosfor sa stáva v strednodobom výhľade nedostatkovým prvkom, hlavne z hľadiska zvyšovania produkcie potravín ako súčasť hnojív. Prírodné horninové zásoby fosforu sa míňajú a preto sa hľadá iný zdroj fosforu. Jedným z možných a perspektívnych zdrojov fosforu sa považujú čistiarenské kaly. Práca sa bude v laboratórnych podmienkach zaoberať možnosťou uvoľňovania fosforu viazaného v organických resp. anorganických zložkách kalov. Termické resp. chemické úpravy odvodneného kalu budú použité na získanie fosforu vhodného na ďalšie použitie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.